Zakażenie układu moczowego

Zakażenie układu moczowegoOceń:
(3.16/5 z 25 ocen)
Zakażenie układu moczowego

Co to jest i jakie są przyczyny?

Zakażenie układu moczowego jest to obecność drobnoustrojów (najczęściej bakterii) w drogach moczowych. W prawidłowych warunkach, u zdrowego człowieka, drogi moczowe powyżej zwieracza pęcherza moczowego są jałowe. W niektórych sytuacjach dochodzi jednak do wnikania drobnoustrojów i ich namnażania w drogach moczowych i to właśnie staje się przyczyną stanu zapalnego. Mówimy wówczas o zakażeniu układu moczowego.

Zdecydowana większość przypadków zakażenia układu moczowego to zapalenie pęcherza moczowego (cystitis).

Znacznie poważniejsze jest zakażenie spowodowane wniknięciem bakterii poprzez moczowód do jednej lub obu nerek, co powoduje rozwój odmiedniczkowego zapalenia nerek (pyelonephritis).

Obecność bakterii w układzie moczowym nie zawsze prowadzi jednak do rozwoju stanu zapalnego i może nie dawać objawów choroby. Jeżeli brak jest objawów zakażenia, a badania wykazują obecność bakterii, to mówimy o bakteriomoczu bezobjawowym, który zwykle nie wymaga leczenia (zobacz niżej).

Przyczyną zakażenia układu moczowego jest najczęściej (prawie w 90% przypadków) bakteria Escherichia coli (E. coli), nazywana potocznie pałeczką kałową, gdyż powszechnie występuje w jelicie grubym. Bakteria ta może przedostać się z odbytu do ujścia cewki moczowej, następnie do pęcherza, a w rzadszych przypadkach jeszcze wyżej, do jednej lub obu nerek. Jeżeli zakażenie jest spowodowane przez E. coli i nie ma innych czynników sprzyjających wystąpieniu zakażenia to mówimy o niepowikłanym zakażeniu układu moczowego. Prawie zawsze dotyczy to kobiet w wieku rozrodczym.

W około 10% przypadków przyczyną zakażenia układu moczowego są inne drobnoustroje i często wtedy występują dodatkowe nieprawidłowości w obrębie dróg moczowych, sprzyjające rozwojowi zakażenia. Najczęściej jest to utrudnienie prawidłowego odpływu moczu z nerki (zwykle spowodowane kamicą nerkową) lub pęcherza (u mężczyzny to najczęściej choroba gruczołu krokowego, czyli prostaty, a u kobiety - nieprawidłowości narządu rodnego), obecność cewnika w pęcherzu lub inna poważna choroba (np. cukrzyca). Takie zakażenia nazywane są powikłanymi zakażeniami układu moczowego.

Zakażenie układu moczowego występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn ze względu na krótką cewkę moczową oraz małą odległość pomiędzy odbytem a ujściem cewki moczowej. Wystąpieniu zakażenia układu moczowego u kobiety sprzyja również aktywność seksualna (możliwość wniknięcia bakterii do cewki moczowej w trakcie stosunku płciowego) oraz stosowanie w celu antykoncepcji środków plemnikobójczych, zwłaszcza w połączeniu z krążkiem pochwowym lub kapturkiem naszyjkowym. Z tych powodów u wielu kobiet zakażenie układu moczowego (zwykle pęcherza) występuje wielokrotnie, często kilka razy w ciągu roku, stanowiąc poważne utrudnienie codziennego życia. W takich przypadkach mówimy o nawracającym zakażeniu układu moczowego. Dla tych kobiet częste zakażenia układu moczowego, a szczególnie zapalenia pęcherza moczowego stanowią dużą uciążliwość podczas codziennego życia oraz są powodem bardzo przykrych dolegliwości. W zdecydowanej większości przypadków brak jest jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie układu moczowego, których leczenie prowadziłoby do ustąpienia nawrotów zakażenia, natomiast należy wyeliminować czynniki ryzyka (zobacz niżej).

Jak często występują zakażenia układu moczowego?

Zakażenia układu moczowego są częste u kobiet. W ciągu życia u 20% (jednej na pięć) kobiet wystąpi chociaż jeden raz układu moczowego. Jest to 50 razy częściej niż w przypadku mężczyzn.

Zakażenie układu moczowego u dzieci

Również u dzieci zakażenia układu moczowego są częstsze u dziewczynek, z wyjątkiem niemowląt, u których częściej występują u chłopców z wadami rozwojowymi układu moczowego.

Zakażenie układu moczowego w ciąży

W ciąży zakażenia układu moczowego nie występują częściej niż u kobiet nie będących w ciąży, jednak mogą być przyczyną powikłań, takich jak przedwczesny poród, czy mała masa urodzeniowa noworodka. Do zakażenia układu moczowego dochodzi u wszystkich osób z cewnikiem w pęcherzu, jeżeli jest on utrzymywany dłużej niż miesiąc, ale zwykle nie daje ono dolegliwości i nie wymaga leczenia.

Jak się objawia zakażenie?

Typowe objawy ostrego zapalenia pęcherza moczowego to:

 • ból lub pieczenie podczas oddawania moczu
 • konieczność częstego lub natychmiastowego oddawania moczu
 • pobolewanie w dole brzucha.

Może wystąpić czerwone lub ciemnobrunatne zabarwienie moczu, spowodowane obecnością krwi (krwiomocz), co jest wynikiem zapalenia błony śluzowej pęcherza. Jeżeli dojdzie do zakażenia nerki, to prawie zawsze pojawia się gorączka (>38°C). Może występować ból w okolicy nerki, po jednej lub obu stronach, nudności i wymioty. Objawy zakażenia nerki mogą wystąpić po kilku dniach obecności objawów zapalenia pęcherza, jeżeli nie było ono leczone.

Objawy zakażenia układu moczowego u dzieci

U bardzo małych dzieci zakażenie układu moczowego może objawiać się gorączką, rozdrażnieniem, brakiem apetytu, bólem brzucha, wymiotami lub ponownym moczeniem się, w przypadku dziecka zgłaszającego już potrzebę oddania moczu.

Ważne

Ból lub pieczenie podczas oddawania moczu nie zawsze świadczą o zakażeniu układu moczowego. Takie objawy mogą być wynikiem zapalenia cewki moczowej (w następstwie zakażenia przenoszonego drogą płciową wywołanego najczęściej przez dwoinki rzeżączki lub chlamydie), a u kobiet również wynikiem zapalenia pochwy, najczęściej na tle grzybiczym (występują upławy, ból podczas stosunku płciowego).

Co robić w razie wystąpienia objawów?

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia układu moczowego lub jego podejrzenia należy zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny dolegliwości i postępowania leczniczego. Zwykle konieczne będzie wykonanie badania moczu, a niekiedy również krwi lub badań obrazowych. Wyjątek stanowią kobiety z nawracającymi zapaleniami pęcherza, które mogą same rozpocząć odpowiednie leczenie (zobacz niżej).

Jak lekarz ustala diagnozę?

Na podstawie zgłaszanych dolegliwości oraz badania fizykalnego lekarz podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie układu moczowego. Ból podczas wstrząsania okolicy nerki (poprzez lekkie uderzenie pięścią w dolną część pleców, tzw. objaw Goldflamma) może świadczyć o zakażeniu nerki. W każdym przypadku wykonuje się ogólne badanie moczu. Zwiększona liczba leukocytów w moczu potwierdza obecność zapalenia. W moczu może również występować krew (erytrocyty) oraz białko.

U niegorączkującej kobiety w wieku rozrodczym typowe dolegliwości podczas oddawania moczu i nieprawidłowy wynik badania moczu zwykle wystarczają do rozpoznania zapalenia pęcherza moczowego i rozpoczęcia leczenia. W pozostałych przypadkach wykonuje się posiew moczu. Wynik posiewu zwykle jest dostępny po około 48 godzinach i wskazuje, czy w badanym moczu są bakterie, jakiego gatunku oraz jak liczne. Jeżeli liczba jednego typu bakterii przekracza 1000 na 1 mililitr moczu u osoby z dolegliwościami, to wynik taki potwierdza obecność zakażenia. W takich przypadkach określa się również wrażliwość bakterii na antybiotyki (tzw. antybiogram), co pomaga lekarzowi wybrać odpowiednie leczenie.

Gdy lekarz podejrzewa obecność nieprawidłowości w układzie moczowym lub powikłań, może zlecić wykonanie badań obrazowych, jak:

 • USG nerek i dróg moczowych
 • urografia
 • tomografia komputerowa.

Jeżeli dolegliwości się utrzymują, a badania moczu, zwłaszcza posiew, nie potwierdzają zakażenia układu moczowego, należy u kobiet wykonać badanie ginekologiczne (podejrzenie zapalenia pochwy), wziąć pod uwagę zapalenie cewki moczowej (choroba przenoszona drogą płciową), a niekiedy wykonać specjalistyczne badania urologiczne (cystoskopia).

Jakie są sposoby leczenia?

W przypadku młodej, dotychczas zdrowej kobiety z objawami zapalenia pęcherza moczowego, która nie gorączkuje, nie wymiotuje oraz nie jest w ciąży, leczenie polega na stosowaniu przez kilka dni (zwykle od 3 do 7) antybiotyku zaleconego przez lekarza na podstawie antybiogramu (jeżeli wykonano posiew moczu) lub takiego, który zwykle jest skuteczny w zakażeniu wywołanym przez E. coli. Typowo stosowane leki to trymetoprym, osobno lub w połączeniu z sulfametoksazolem, nitrofurantoina albo cyprofloksacyna. Dolegliwości zwykle ustępują w ciągu 1—3 dni. Niektóre kobiety z rozpoznanym nawracającym zakażeniem układu moczowego (w przeszłości kilkakrotnie objawy zapalenia pęcherza z obecnością bakterii w posiewie moczu) mogą, po uzgodnieniu takiego postępowania z lekarzem, samodzielnie rozpocząć leczenie antybiotykiem.

W przypadku zakażenia nerek (gorączka, wymioty) zazwyczaj konieczne jest leczenie w szpitalu i stosowanie początkowo antybiotyków dożylnie lub domięśniowo. W takich przypadkach całe leczenie zwykle trwa 10—14 dni - w szpitalu do trwałego ustąpienia dolegliwości i gorączki, a następnie w domu. Po tygodniu lub dwóch od zakończenia leczenia antybiotykiem należy wykonać kontrolne badanie moczu i posiew moczu. Powikłania zakażenia układu moczowego, np. roponercze, ropień nerki lub okołonerkowy, mogą być stanami zagrożenia życia. Zwykle są następstwem nieprawidłowości dróg moczowych, takich jak np. przeszkoda w odpływie moczu (kamica, choroby stercza, guzy dróg moczowych lub narządów sąsiadujących, stan po operacji dróg moczowych) lub cewnik w drogach moczowych (w pęcherzu, dren nefrostomijny). Konieczne jest wtedy leczenie urologiczne w celu zapewniania odpływu moczu, drenażu ropni, a niekiedy konieczne może być usunięcie zakażonej nerki (nefrektomia).

W przypadku kobiety w ciąży należy leczyć zakażenie układu moczowego również wtedy, gdy brak jest objawów zakażenia, a o jego obecności świadczy tylko dodatni wynik posiewu moczu (bakteriomocz bezobjawowy). Nie wszystkie antybiotyki mogą być bezpiecznie stosowane w okresie ciąży i w każdym przypadku o leczeniu decyduje lekarz. Zwykle bezpieczne jest leczenie amoksycyliną i cefaleksyną bez względu na okres ciąży oraz trymetoprymem i nitrofurantoiną z wyjątkiem pierwszego trymestru oraz okresu bezpośrednio przed rozwiązaniem. Leczenie antybiotykiem w przypadku zapalenia pęcherza lub bakteriomoczu bezobjawowego nie powinno być krótsze niż 7 dni. Gdy u ciężarnej raz wystąpi zakażenie układu moczowego, do końca ciąży należy okresowo wykonywać kontrolne posiewy moczu.

Niekiedy zakażenie układu moczowego jest powikłaniem innej choroby układu moczowego (np. kamica moczowa, choroba gruczołu krokowego, torbiele, refluks pęcherzowo-moczowodowy u dzieci), którą należy leczyć, aby nie dochodziło do kolejnych zakażeń w przyszłości.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

Praktycznie we wszystkich przypadkach zakażenie układu moczowego zostaje całkowicie wyleczone po zastosowaniu właściwego antybiotyku (lub antybiotyków) przez odpowiednio długi czas. W bardzo rzadkich przypadkach zakażenia układu moczowego nie udaje się całkowicie usunąć drobnoustrojów i zawsze wtedy przyczyną jest poważna choroba układu moczowego (np. duże kamienie odlewowe w nerce). Pomimo skutecznego wyleczenia u niektórych kobiet zakażenie układu moczowego nawraca z różną częstością (nawet kilka razy w roku).

Całkowite trwałe wyleczenie zakażenia układu moczowego nie jest możliwe u osób z cewnikiem w pęcherzu, gdyż u wszystkich w ciągu miesiąca od założenia cewnika lub po zakończenia leczenia antybiotykiem występuje zakażenie, nawet jeżeli nie ma objawów.

Co trzeba robić po zakończeniu leczenia?

W przypadku zwykłego zapalenia pęcherza u młodej kobiety nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek badań po zakończeniu leczenia. W pozostałych przypadkach zakażenia układu moczowego należy po zakończeniu leczenia antybiotykiem wykonać kontrolny posiew moczu (po 7—14 dniach). Kontrolne posiewy moczu należy koniecznie wykonywać okresowo u każdej ciężarnej, u której wystąpiło zakażenie układu moczowego, nawet jeżeli nie było objawów, a tylko dodatni posiew moczu. Jeżeli w związku z zakażeniem wykryto chorobę układu moczowego, to należy ją odpowiednio leczyć i najczęściej właściwym lekarzem będzie urolog.

Co robić, aby unikać zakażeń układu moczowego?

Zapobieganie zakażeniom układu moczowego jest szczególnie ważne w przypadku tych kobiet, u których mają one charakter nawracający. Pomocne może być przestrzeganie pewnych zasad podczas życia codziennego, takich jak:

 • picie odpowiednio dużej ilości płynów w ciągu doby (około 1,5 litra); wypicie dodatkowej szklanki napoju przed stosunkiem płciowym
 • po wystąpieniu potrzeby oddania moczu, nie należy tej czynności odwlekać; zawsze należy oddać mocz po stosunku płciowym
 • należy codziennie myć narządy płciowe oraz zawsze przed stosunkiem płciowym; należy podcierać się w kierunku od przodu do tyłu, co zapobiega przemieszczaniu bakterii z okolicy odbytu w okolicę ujścia cewki moczowej
 • w przypadku stosowania środków plemnikobójczych, zwłaszcza z krążkiem pochwowym, zmiana na inną metodę antykoncepcji w porozumieniu z lekarzem
 • codzienne picie soku z żurawin (około 1 litra), który hamuje przyleganie bakterii do błony śluzowej dróg moczowych. Dostępne są również tabletki zawierające wyciąg z owoców żurawiny.

Niektóre kobiety, u których nawroty zakażenia układu moczowego mają wyraźny związek ze aktywnością seksualną, mogą w porozumieniu z lekarzem przyjmować profilaktyczną pojedynczą dawkę antybiotyku po stosunku płciowym. U kobiet po menopauzie korzyść może dawać dopochwowe stosowanie estrogenów, które pomagają przywrócić prawidłową florę bakteryjną, co hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenie układu moczowego.

Data utworzenia: 28.04.2010
Udostępnij:
Wysłanie wiadomości oznacza akceptację regulaminu
  • Rafał
   2017-04-18 13:10
   U mnie w rodzinie kamica nerkowa jest częstą chorobą. Miał ją mój ojciec i niestety mnie również dotknęła. Mojemu ojcu pomógł Ginjal, a ja stosowałem Ginjal Urit. Również moja go stosuje przy zakażeniach bakteriami e-coli. To zdecydowanie preparat dla całej rodziny.odpowiedz
  • Ewa
   2017-01-27 10:24
   Przy zapaleniu pęcherza czy jakiejkolwiek infekcji nie ma na co czekać, tylko albo szybko do lekarza albo do apteki. Ja zawsze biorę urofuraginum. Szybko działa, ból ustępuje. Uratował mi już niejedną imprezę co zabawne. Czy któras z Was też bierze? Nie wyobrażam sobie abym nie miała go przy sobie, bo może się wydawać że tak nie jest ale infekcje można złapać bardzo szybkoodpowiedz
  • aksa
   2016-08-03 14:45
   Ze swędzeniem i pieczeniem to jeszcze można żyć ale ten ból pęcherza jest nie do wytrzymania, wyglądałam dosłownie jak skaczący kot, nawet siedzenie sprawiało mi ból. Taki sprawdzony lek to dla mnie urofuraginum, choć nigdy wcześniej nie miałam kłopotów z pęcherzem, ale w domu zawsze był na wszelki wypadek. I dobrze, bo inaczej bym nie wyrobiła. A tak po tygodniowej kuracji jest już dobrze. Gorzej, że nie wiem jak i gdzie się tego nabawiłam :(odpowiedz
  • Marleta Stanałowska
   2016-05-26 06:43
   Czy przy zapaleniu druk moczowych i pęcherza może wystąpić bul w pachwinie przechodzący w tył pośladkaodpowiedz
  • Zmęczona bakteriami.
   2016-05-04 09:14
   Wszystko przerabiałam a nawet więcej:urosepsę. Zmieniłam leczenie. Zaczęłam brać srebro koloidalne. W nim moja nadzieja. Proszę uważać na szpitale.: po wyjściu ze szpitala wyrzucić gąbkę, wszystko prać i prasować gorącym żelazkiem ,odkażąć wannę, prysznic np:wodą z octem 1:1 lub domestosem ale uważać bo opary domestosu są toksyczne. Dwa razy przyniosłam bakterie szpitalne do domu(pojawiły się fugi pomarańczowe nad wanną gdzie trzymałam gąbkę).odpowiedz
  • Marty
   2016-04-28 12:55
   A czy zakażenie może mieć wpływ na wynik testu ciążowego?odpowiedz
   • Redakcja
    2016-04-29 16:00
    Infekcja dróg moczowych nie wpływa na wynik testu ciążowego. Przypominamy, że test najlepiej wykonać w dniu spodziewanego krwawienia miesiączkowego lub 2 tygodnie po stosunku płciowym. Zaleca się, aby test wykonywać rano, ponieważ stężenie hormonu beta-HCG w moczu jest wtedy większe niż w ciągu całego dnia.odpowiedz
  • Nina
   2016-04-28 10:56
   A jak leczyć powracające zakażenia? Jest jakaś różnica? Jak się przed nimi ustrzec? Mam ten problem już od dłuższego czasu - co się wyleczę, to powraca :(odpowiedz
   • Redakcja
    2016-04-29 16:02
    Nawracające zakażenia układu moczowego występuje znacznie częściej u kobiet ze względu na szczególne warunki anatomiczne (krótka cewka moczowa, mała odległość pomiędzy odbytem a ujściem cewki moczowej). U niektórych kobiet występuje predyspozycja genetyczna (brak wydzielania z moczem przeciwciał i oligosacharydów o właściwościach przeciwbakteryjnych). Leczenie zapalenia pęcherza polega na stosowaniu przez kilka dni (zwykle 3-7) antybiotyku zaleconego przez lekarza na podstawie antybiogramu (jeżeli wykonano posiew moczu) lub takiego, który zwykle jest skuteczny w zakażeniu wywołanym przez E.coli. Więcej o leczeniu oraz zapobieganiu zakażeniom można przeczytać w naszym artykule: http://nefrologia.mp.pl/lista/show.html?id=84190odpowiedz
    • grazyna 62
     2016-04-29 20:41
     och.boli caly czas tzn jest to ból tępy,pulsacyjny,często muszę oddawać mocz bo gdybyn tego nie zrobiła to z bólu bym nie wytrzymała, Czasami mam wrażenie ze mam częstomocz .żdąrzę wypić trochę dosłownie trochę płynu i za 5-10 min lecę do toalety oddać mocz. bo takie mam bolesne parcie, żadnych bakteri nie posiadam ,ćytoskopia czysta, proszę powiedzcie jak sobie radzicie,a praktycznie z domu boję się wyjść gdyż biję się że jak dostaję parcie na mocz to już teraz,zaraz muszę go oddać ,bo bardzo pcha i boli. co mam robić am 62 lata ,a problem od 1 roku.nrałam wszystkie URO,furaginy a teraz niemiecki lek SP 54 25 mg.proszę o pomocodpowiedz
     • Redakcja 
      2016-10-18 15:18
      Pani Grażyno, w przypadku wystąpienia objawów zakażenia układu moczowego lub jego podejrzenia należy zgłosić się do lekarza.odpowiedz
      • Ewelia.
       2016-10-24 12:04
       Witam.I ja przyłączam się do Pań,które zmagały się z problemami urologicznymi itp.Ja od długich lat mam nawracające zapalenia,czy zakazenia układu moczowego oraz stany grzybiczne dróg rodnych. Ja tej infekcji nabawiłam się w szpitalu tak myślę miałam cewnik założony kilka dni i źle był założony ból był okropny,pieczenie okropne,szczypanie w środku przy oddawaniu moczu,ale musiałam przecierpieć za względu na zbiórke dobową moczu byłam wtedy po porodzie po przez cesarskie cieńcie z dodatku ciąża była zagrożona powstała gestoza w 7-ym miesiącu na świat przyszedł malutki synek,ważacy nie całe 2 kg,maluśki,paluszki jak zapałeczki ale za to zdrowy dostał 10 punktów.Musieli nas ratować,bo niestety mój stan był krytyczny ogromnie wysokie ciśnienie tętnicze,białkomocz,opuchlizna nóg ogólnie prawie całego ciała ja się już dusiłam prawie chodziły aparaty jakie tylko mają w szpitalu monitory,pompy,kroplówki jedna za drugą były podawane,ilość zastrzyków w tyłek ogromna aż mam do tej pory zrosty na pupie bolesne.No i co dobrze się skończyło wszystko doszło do normy syn zdrowo się chował,rósł jak na drożdżach dzisiaj chłop jak dąb.A ja co pozostało mi nadciśnienie,problemy z nerkami oraz z pęcherzem przez te cewniki pewnie w pewnym stopniu tez przyczyniły się do powstawania infekcji zwłaszcza,gdy były źle założone mocz zamiast przez rurkę do cewnika miał trafiać owszem trafial,ale i mocz spływał miedzy nogami tak to nazwe,kręciły te pielęgniarki,cudowały,na siłe wpychały,a ból i pieczenie okropny,w końcu zarzadałam wyjęcia tego,ból był przeokropny zbiórka dobowa moczu okey pójdę do łazienki oddać mocz do naczynia do tego przystosowanego.No i do tej pory gdy złapię infekcję dróg moczowych pieczenie,ból,parcie jest to ogromny dyskomfort dla mnie.Obecnie mam tą przypadłość dodam,że często mam nawracane zakarzenia układu moczowego.Od kilku dni od piątku zmagam się z szczypaniem,pieczeniem,parciem i chodzę z podpaską bo nie dolatuję do łazienki czsami,bo to co i raz trzeba lecieć do ubikacji,by oddać parę kropli moczu z bólem ,parciem dziwnym okropne uczucie,okropna przypadłość.Do tego grzybica dróg rodnych,nawracająca razem z zapaleniem pęcherza.Dziś mam 40 lat za dwa miesiące przekroczę 40 lat wchodzę w okres menopauzalny poty zlewne w dzień i w nocy ,wary goraco potem zimno dodam,iz mam kilka chorób przewlekłych nadciśnienie tętnicze,problemy z nerkami opóźniony odpływ moczu z nerek,ból nerek,ucisk taki w okolicach krzyżowych po obu stronach,,dyskpoata przewlekła,zwyrodnienie kręgosłupa,stawów,przewlekła niedrożność zatok,zapalenie żył kończyn dolnych-niewydolność żylna kończyn dolnych,migrena,zawroty głowy,uszkodzenie nerwu trójdzielnego,ból niesamowicie okropny na zmianę pogody ból jest nie do zniesienia,co mam jeszcze nerwica lękowa paniczna,zaburzenia depresyjne w okresie jesień-zima depresja sezonowa,w przeszłości przebyta depresja bardzo poważna przez problemy rodzinne. A teraz siedzę i piszę swoja historię o moich przypadłościach. Siedzę jak na szpilkach z powodu tego zapalenia pęcherza, czy cewki moczowej uszkodzonej według mnie przez nieprawidłowe cewnikowanie, zakażenie nabyte przez ta rurkę z cewce moczowej a czy na niej nie ma bakterii raczej jest a wtedy w szpitalu nie było za czysto na oddziale, kilka Pań nabawiło się gronkowca. Szanowni Państwo,eksperci od spraw zdrowotnych odpowiedzcie co robić na pewno wizyta do lekarza po antybiotyki, nie lubię ich brać, bo się źle czuję po nich po każdej prawie antybiotykowej kuracji przeważnie występuje grzybica dróg rodnych nawet biorąc leki ochronne na jelita, drogi rodne w czasie kuracji antybiotykiem.A co jest powodem tych zlewnych potów gdy jaka czynność wykonuję w domu pot z głowy,z twarzy leje się strumieniami jak bym wyszła spod prysznica takie miewam włosy mokre. W nocy to samo spocona głowa, mokra poduszka, mokra piżama tylko góra od pasa w górę co to jest bo nie wiem naprawdę nie wiem od czego to, boje się zrobić wyników, bo wyjdzie jeszcze jakieś inne choróbsko a mam już ich pod dostatkiem. Boję się zastrzyków, lękam przed igłami nienawidzę zastrzyków, pobierania krwi, bo mi się słabo robi. Tak to co napisałam jest prawda.Kobiety nie chorujcie,życze Wam zdrówka na długie lata.Pozdrawiam wszystkich tu na tym forum .odpowiedz
       • meg
        2017-03-24 00:45
        Moze problemy z tarczycą?odpowiedz

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

 

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Aktualności

 • Apel chorych nefrologicznie do lekarzy
  Z okazji Światowego Dnia Nerek (9 marca) Stacja Metra przy Świętokrzyskiej w Warszawie, Lotnisko Ławica w Poznaniu i Dworzec Główny PKP w Krakowie zmienią się w mobilne stacje dializ. Celem akcji jest pokazanie, że diagnoza „niewydolne nerki” może spotkać równie nieoczekiwanie, jak stanowisko do dializ na stacji metra.
 • Światowy Dzień Nerek - 1000 bezpłatnych badań w Krakowie
  4,5 mln Polaków ma chore nerki. Większość nawet się tego nie domyśla. Tylko w tym roku co najmniej 4000 nowych osób rozpocznie stałe leczenie dializami, by ratować swoje życie.
 • Nowe techniki operacyjne w Klinice Urologii GUMed
  Dwie operacje wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 i co najważniejsze – obie zakończone sukcesem. Zabiegi w Klinice Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili dr hab. Marcin Matuszewski i lek. Jakub Kłącz.

Lekarze odpowiadają na pytania

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Leki

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies